Механик "Механични ремонти"

Обявата е валидна до 30.10.2020 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ - 75 / 07.10.2020.2020 г. 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 
Механик “Механични ремонти”
дирекция “Производство”, Електропроизводство-2,  направление “Ремонт”, 
отдел “Изпълнение на ремонта”, цех “Електрооборудване”, 
сектор “Електроремонтен”, група “Електроремонтни дейности”, 
бригада “Механични ремонти”

Вашите задължения:
1. Организира непосредствено дейностите по правилното протичане на ремонта, като предлага нови решения за поддържане на висока техническа готовност.
2. Разчита конструктивно-техническата документация.

Очакваме Вашите:
1.Мотивационно писмо
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД задължително го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление/Главен инженер)
2.Автобиография по образец
3.Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
 
Основни изисквания:
1.Образователно-квалификационна степен  - бакалавър
2.Професионално направление - “Машинно инженерство”
3.Професионален опит - за заемане на длъжността се изискват три години стаж по специалността

Други изисквания:
1.Да притежава компютърна грамотност
2.Възможност за даване на домашно дежурство


Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля, подайте Вашите документи до 30.10.2020 г. (включително) на
е-mail: aec_podbor@npp.bg; 
или на адрес: 3320 гр. Козлодуй,  "Дом на енергетика"
телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на 
знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Образец на автобиография

Кандидатствайте по тази позиция