Доставка на еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на средства за измерване в АЕЦ Козлодуй ЕАД”

Валидна от: 10.09.2020

Валидна до: 28.09.2020

Информационно съобщение - Отговори

Информационно съобщение - Удължаване

Индикативно предложение 1

Индикативно предложение 2

Индикативно предложение 3

Прикачени файлове