Определяне състоянието на метала от КР на 5 и 6 блок, чрез изследване на облъчени образци свидетели. Осигуряване на комплекти със сборки образци свидетели за период на експлоатация от 60 г. на 6ЕБ

Валидна от: 24.09.2020

Валидна до: 22.10.2020

Прикачени файлове