Проектиране, доставка и монтаж на оборудване и материали за подмяна на средствата за комуникация по радио канал между обектите от Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол (АИСВРК)

Валидна от: 06.10.2020

Валидна до: 23.10.2020

Прикачени файлове