45611 Извънгаранционно поддържане и развитие на системи, осигуряващи информация за ЦУА, ПМС-1000 и АЯР – система за визуална индикация на параметрите на безопасност 5,6AS (СИПБ – SPDS), система за контрол на критичните параметри 5,6AK (СККП - PAMS), система за връзка с ЦУА (5,6НТ35) и информационна сиситема на ЦУА (ИС-ЦУА) в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 14.10.2020

Валидна до: 28.10.2020

Прикачени файлове