Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA

Валидна от: 27.12.2019

Валидна до: 22.01.2020

Решение за откриване на процедура и покана/публикувани на 27.12.2019г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 28.01.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 28.01.2020г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП/публикувано на 10.02.2020г.

Рамково споразумение № Р-000000001/публикувано на 08.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 08.05.2020г.

Покана за допълване на оферта/публикувана на 12.06.2020г.

Доклад от работата на комисията/публикуван на 22.06.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 22.06.2020г.

Договор № 100000056/публикуван на 14.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 14.07.2020г.

Прикачени файлове