Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на складове, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 27.12.2019

Валидна до: 27.01.2020

Решение и Обявление/27.12.2019 г.

Документация/27.12.2019 г.
Образци - 27.12.2019 г.
Работен проект - 27.12.2019 г.
Протокол/20.03.2020 г.
Решение за класация/20.03.2020 г.