Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Конкурси по оферти
 
Модернизиране на системата за охрана на обекти в защитената зона

Валидна от: 12.11.2019
Валидна до: 27.11.2019

42032 - Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.6 от ЗОП
Доставка на комуникационно и компютърно оборудване за технически системи за сигурност

Валидна от: 05.11.2019
Валидна до: 26.11.2019

00353-2019-0124/05.11.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на комуникационно и компютърно оборудване за технически системи за сигурност
Техническо обслужване, ремонт и доставка на резервни части на автобагер с марка "NEW HOLLAND B115B", собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 30.10.2019
Валидна до: 19.11.2019

42295 - Обществена поръчка по реда на чл.20, чл.4, т.3 от ЗОП
42301 Ремонт на подове в Репетиционни зали 1 и 2 на Дом на енергетика

Валидна от: 30.10.2019
Валидна до: 19.11.2019

чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП
архив на обществените поръчки страница: 1 2  следваща