Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Кариери » Програма за летни стажове в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за 2017 г.

ПРОГРАМА ЗА ПЛАТЕНИ ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
ЗА 2017 ГОДИНА
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:
Plateni_letni_stajove_2017.jpg

Изисквания към кандидатите:
• завършен ІІІ курс по специалност обявена в програмата;
• минимален среден успех - минимум много добър 4.50;
• владеене на чужд език – писмено и говоримо;
• компютърна грамотност;
• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Условия за провеждане на стажа
 Продължителност – четири работни седмици, в периода от 24.07.2017 г. до 18.08.2017 г.
В периода на стажа студентите разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите представят презентации по разработения проект.
Стажът е платен, с възможност за ползване на служебните автобуси, срещу закупена от стажанта карта.
Преди започване на стажа ще бъде организиран медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения и обучение в управление “Персонал и учебно тренировъчен център” по “Въведение в АЕЦ”.

Начин за кандидатстване и необходими документи:
Документите за кандидатстване са:
1. Молба по
образец.
2. Автобиография по
образец.
3. Уверение със среден успех от последнен завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студента.
Срок за подаване на документи – до 30.06.2017 г. /включително/.
Документи се приемат на адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика – “Деловодство” (от 13:00 до 16:00 ч.), на e-mail:
aec_podbor@npp.bg или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център

Одобрените стажанти ще бъдат уведомени по телефон.

За допълнителна информация можете да се обръщате към г-жа Цветина Михайлова - експерт “Подбор на персонала” в отдел “Човешки ресурси”
тел. +359 973/7-35-04.

Управление
“Администрация и контрол”