Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Кариери » Резултати от проведени подбори

1. Допуснати кандидати до тест за проверка на знанията за длъжност “Монтьор” в дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Ремонт”, отдел “Изпълнение на ремонта”, цех “Оборудване II-ри контур”сектор “Поддръжка блочно оборудване”, група “Техническо водоснабдяване” и група “Химично оборудване”

2. Допуснати кандидати до тест за проверка на знанията за длъжностите:  Главен експерт и Главен специалист в сектор “Превенция и противодействие на корупцията”

3. Допуснати кандидати до тест за проверка на знанията за длъжност:  Работник по обслужване на санпропусков режим в дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Ремонт”, отдел “Изпълнение на ремонта”, цех “Оборудване I-ри контур”сектор “Управление на радиоактивни отпадъци”, група “Санитарно-битово обслужване”