Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Безопасност » ОВОС

1. Обем и съдържание на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

2. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Инвестиционно предложение “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

   2.1. ДОВОС – Нетехническо резюме

   2.2. ДОВОС – Заглавни страници

   2.3. ДОВОС – Глава А

   2.4. ДОВОС – Глава 1

   2.5. ДОВОС – Глава 2

   2.6. ДОВОС – Глава 3

   2.7. ДОВОС – Глава 4

   2.8. ДОВОС – Глава 5

   2.9. ДОВОС – Глава 6

   2.10. ДОВОС – Глава 7

   2.11. ДОВОС – Глава 8

   2.12. ДОВОС – Глава 9

   2.13. ДОВОС – Глава 10

   2.14. ДОВОС – Глава 11, Раздел 11.1, част 1

   2.15. ДОВОС – Глава 11, Раздел 11.1, част 2

   2.16. ДОВОС – Глава 11, Раздел 11.2

   2.17. ДОВОС – Глава 11, Раздел 11.3

   2.18. ДОВОС – Глава 11, Раздел 11.5 – Трансграничен аспект

3. Доклад за оценка на съвместимостта на Инвестиционно предложение “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

4. План за ангажираност на заинтересованите страни относно ОВОС на Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

5. Формуляр за оплакване

6. Становище на Възложителя, относно постъпили коментари, предложения, препоръки, мнения и възражения вследствие на обществен достъп и обществено обсъждане

7. Становище на Възложителя по въпроси и коментари на Министерство на околната среда и изменение на климата на Република Румъния по доклад за ОВОС и неговите приложения