Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Безопасност » Аварийна готовност

Още в процеса на проектиране на Атомната електроцентрала “Козлодуй”, която експлоатира реактори тип ВВЕР – доказано надеждни в процеса на работа, са извършени анализи на възможните аварийни ситуации и са предприети всички необходими мерки за недопускането им. Въпреки ниската вероятност за възникване, в централата са предвидени нужните технически средства за овладяване на такива ситуации и са планирани организационни мероприятия за осигуряване на защита на персонала и населението и за предотвратяване на замърсяване на околната среда. Организационно-техническите мероприятия са регламентирани в Авариен план, разработен в съответствие националното законодателство и с изискванията на Международната агенция по атомна енергия. За поддържане на говността на персонала за реагиране при евентуални аварийни ситуации, ежегодно в АЕЦ “Козлодуй” се провеждат учения, при които се проверява и координацията на съвместните действия с регионалните и с националните структури на Агенцията за ядрено регулиране, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) към Министерството на вътрешните работи и с областните дирекции на “ПБЗН” във Враца и Монтана, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и др.

Предлагаме на Вашето внимание филма “Аварийната готовност – залог за спокойствие” и информация за мерките за защита и правилата за поведение на населението при повишена радиоактивност.