„Монтьор” и „Монтьор системи за контрол и управление”

Обявата е валидна до 21.09.2023 г.

Рег. №ПЕ- 145/13.09.2023 г.           
АЕЦ “Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжности: 

„Монтьор” и „Монтьор системи за контрол и управление”
в дирекция „Производство”, Електропроизводство-2, направление „Ремонт”, отдел „Изпълнение на ремонта”, цех „Системи за контрол и управление”, сектор „Системи за управление и защита и радиационен контрол”, група „Системи за управление и защита”,  група „Радиационен контрол”
 
Вашите задължения:
- Монтьорът извършва ремонт, поддръжка, проверка и изпитания на обслужваните системи и оборудване, гарантиращи надеждна и безопасна експлоатация.
- Монтьор системи за контрол и управление участва в дейностите по извършване на ремонтни работи, проверки и настройки на обслужваното от лабораториите оборудване.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер);
2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати);
5. Препоръка от бивш работодател (при възможност).
        
Основни изисквания: 
1. Образование - средно;
2. Степен - професионално;
3. Квалификация - по специалности от професионално направление:
-  за длъжност „Монтьор” - „Компютърни науки” и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”;
-  за длъжност „Монтьор системи за контрол и упраление” - „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“;

Други изисквания:
Компютърна грамотност и умения за работа с текстообработващи програми и електронни таблици;

Предимства:
1. По-висока степен на образование;
2. Владеене на чужд език – английски/ руски.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас моля, подайте Вашите документи до  21.09.2023 г. на е-mail: [email protected]; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в Учебно-тренировъчния център. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знанията от области: „Електротехника” и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и среща-събеседване и ще бъдат уведомени на посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 7-35-04 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле