Инженер релейна защита и автоматика

Обявата е валидна до 10.11.2023 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. №  ПЕ – 146 /18.09.2023  г.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 
„Инженер релейна защита и автоматика”
в дирекция „Производство”, Електропроизводство-2, направление „Ремонт”, отдел „Изпълнение на ремонта”, цех „Електрооборудване”, сектор „Релейна защита и автоматика”

Вашите задължения:
„Инженер релейна защита и автоматика” следи междуремонтния пробег (ресурса) на ел. съоръженията и предприема дейности за замяна оборудването с ниска надеждност и неремонтнопригодност;
контролира дейностите и качеството на работа на външни организации, организира наладката и въвеждането на нови мощности и съоръжения.

Очакваме Вашите:
1.Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер);
2.Автобиография по образец;
3.Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
4.Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати);
5.Препоръка от бивш работодател (при възможност)

Основни изисквания: 
1.Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2.Професионално направление – “Енергетика”, “Електротехника, електроника и автоматика”.

Други изисквания
1.Да притежава компютърна грамотност;
2.Ползване на чужд език;
3.Възможност за даване на домашно дежурство, авариен и извънреден труд.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля, подайте Вашите документи до 10.11.2023 г. на е-mail: [email protected]
на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в сградата на ПиУТЦ. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат уведомени по телефон за явяване на тест за проверка на знания от област: „Енергетика и електротехника“ и среща-събеседване.
До участие в тест за проверка на знания и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 и 0973/7-35-04 (след 14:00 часа)

 

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле