Заварчик

Обявата е валидна до 11.02.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ -  3 / 11.01.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 
Заварчик
в дирекция “Производство”, “Електропроизводство–2”, направление “Ремонт”, 
“отдел “Конструкторско-технологичен”, сектор “Ремонтно-механичен”, 
група “Металообработване”

Вашите задължения:
Изпълнява заваръчни работи съобразно спецификацията на заваръчната процедура, като използва заваръчно оборудване, приспособления, инструменти и лични предпазни средства подходящи за съответния заваръчен процес. Подбира подходящи добавъчни материали като спазва технологията на заваряване.   

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации 
Основни изисквания:
1. Образование - общо
2. Степен – средно
3. Професионален опит - за заемане на длъжността се изисква наличието на документ за правоспособност и не по-малко от две години професионален опит.
Други изисквания: 
1. Заварчик на тръби модул /Т6/ по процес ръчно аргонодъгово заваряване /141/ на стомани перлитен клас и стомани аустинентен клас, съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. 
2. Заварчик на тръба модул /Е8/ по процес ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди /111/ на стомани перлитен клас и стомани аустинентен клас, съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. 
3. Заварчик на тръби модул /М5 или6/ по процес електродъгово заваряване с топим електрод, МИГ/МАГ/131/135 на стомани перлитен клас и стомани аустинентен клас, съгласно Наредба №7/11.10.2002 г. 
4. Въможност за даване на домашно дежурство 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 11.02.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, 
Дом на енергетика  или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Образец на автобиография

Кандидатствайте по тази позиция