Манипулант

Обявата е валидна до 29.01.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ - 4 / 11.01.2021 г.

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 
Манипулант
в дирекция “Производство”, “Електропроизводство-2”, направление “Ремонт”, 
отдел “Изпълнение на ремонта”,  цех “Оборудване І-ви контур”,  сектор “Оборудване І-ви контур”, група “Спомагателно оборудване” 
Вашите задължения:
Извършва дейности, свързани с ремонтните програми на съоръженията по I-ви контур на блокове 5 и 6.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации. 
Основни изисквания: 
1. Образование - професионално
2. Степен - средно
3. Квалификация – по специалности от професионални направления в област “Техника”
4. Професионален опит като стругаро-фрезист не по-малко от 3 години;
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 29.01.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, “Дом на енергетика” 
или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора

Образец на автобиография

 

Кандидатствайте по тази позиция