Енергетик по машинна част

Обявата е валидна до 12.03.2021 г.

“АЕЦ  КОЗЛОДУЙ”  ЕАД,  гр. Козлодуй
Рег. № ПЕ - 26/ 23.02.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност 

Eнергетик по машинна част
в дирекция “Производство”, управление "Общостанционни съоръжения", 
цех "Брегова помпена станция", сектор " Инженерна поддръжка ", 


Вашите задължения:
Разработва и осигурява оптимален и надежден експлоатационен режим на работа на съоръженията в цеха.

 

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление / Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
Основни изисквания: 
1. Образователно-квалификационна степен - бакалавър
2. Професионално направление – “Енергетика”
3. Специалности:
 Топлотехника;
 Топло и ядрена енергетика;
 Топлоенергетика;
 Хидравлична и пневматична техника;
 Топло и газоснабдяване.
4. Професионален опит - за заемане на длъжността се изискват две години трудов стаж в областта на ремонта.
Други изисквания - да притежава компютърна грамотност на добро потребителско ниво
Предимства:
1. По-висока образователно-квалификационна степен
2. Възможност за даване на домашно дежурство

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 12.03.2021 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика  или в стая 112 
в Учебно-тренировъчен център, телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на 
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

Образец на автобиография

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле