Работник по експлоатация, ремонт и поддръжка на хидротехнически съоръжения 

Обявата е валидна до 18.06.2021 г.

Рег. №  ПЕ -  132 / 08.06.2021 г.
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира обединен подбор за длъжност 

Работник по експлоатация, ремонт и поддръжка на хидротехнически съоръжения 
в дирекция “Производство”,  управление “Общостанционни съоръжения”, цех “Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции”, сектор “Хидротехнически съоръжения”,  “група “Хидротехнически съоръжения”

Вашите задължения:
Работникът по експлоатация, ремонт и поддръжка на хидротехнически съоръжения изпълнява разнообразни видове работи по експлоатация, ремонт, контрол и поддържане на хидротехническите съоръжения.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо 
(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  задължително да го съгласуват с ръководителя на структурното звено, в което работят - Ръководител управление /Главен инженер)
2. Автобиография по образец
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации
4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни за целите на подбора, подписана собственоръчно (само за външни кандидати)
 
Основни изисквания:
1. Образование - професионално
2. Степен - средно
3. Квалификация – строител, строителен техник, машинен техник от област „Техника” или „Архитектура и строителство”

Друго изискване  – да притежава документ за правоуправление на трактори и кари.

 
Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, 
моля, подайте Вашите документи до 18.06.2021 г. на е-mail: aec_podbor@npp.bg; на адрес: 3320 гр. Козлодуй, изнесено деловодство в Дом на енергетика или в стая 112 в Учебно-тренировъчния център. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени 
на тест за проверка на знанията от област: „Стоителство” ще бъдат уведомени на 
посочения в документите за кандидатстване телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и до среща-събеседване не се допускат кандидати, които не са предоставили всички необходими документи или предоставените документи не отговарят на посочените в обявата изисквания за 
заемане на длъжността.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.
Телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31 (след 14:00 часа)

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кандидатствайте по тази позиция
За да прикачите повече от един файл, задръжте клавиша „ Ctrl”, изберете файловете, които искате да прикачите и ги издърпате с левия бутон на мишката в означеното поле