ОБЯВА

14.01.2021

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на велосипедно трасе на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”. 
Подробности относно инвестиционното предложение можете да намерите тук. Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” №22.