ОБЯВА

19.09.2022

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: Изграждане на нов електропровод 110kV от ОРУ за БПС. Подробности относно инвестиционното предложение може да намерите тук. Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22, гр. София