БЛОК 5
Лицензиран от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 06.11.2027 г.

БЛОК 6
Лицензиран от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 03.10.2029 г.

 

Държавна комисия за енергийно регулиране
Лицензия за пренос на топлинна енергия

Държавна комисия за енергийно регулиране
Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

 

Учебно-тренировъчен център
Лицензиран до 2026 г. за:

  • Извършване на специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и в съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения;
  • Издаване на удостоверения за правоспособност за дейности в ядрени съоръжения и в съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения.

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво
Лицензирано от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 28.01.2026 г.

 

Хранилище за отработено ядрено гориво
Лицензирано от Агенцията за ядрено регулиране за експлоатация до 25.06.2024 г.