"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 гр. Козлодуй 

Телефонна централа, тел. 0973 71

Деловодство тел. 0973 7 26 11, факс: 0973 7 60 73 
[email protected] 

Секретар на изпълнителния директор
тел. 0973 7 20 20, факс: 0973 8 05 91

Информационен център (за посещения) и Пресцентър

тел. 0973 7 28 30, факс: 0973 7 60 19 
[email protected]

Обратна връзка