ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този уебсайт и цялото му съдържание, включително текстове, изображения, звук и всякакъв друг материал, са собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и следователно всички права са запазени. С използването на уебсайта потребителят се съгласява и задължава да спазва настоящите условия. За всички неуредени в тези условия въпроси и възникнали спорове, свързани с използването на уебсайта се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешено е само нетърговско лично ползване. Позволено е огласяване на информация от портала в средства за масова информация, без манипулиране на данни и с изискване да бъде цитиран източникът.

Ползване на информация от портала, извън случаите цитирани до тук се допуска при писмено съгласие от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Неправомерното или неразрешено използване на информацията, съдържаща се в уебсайта, както и всички щети, които могат да бъдат причинени на правата на интелектуална собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ще доведат до действия, които споменатата организация може законно да предприеме и, когато е приложимо, до всички задължения, произтичащи от посочената действия.

Въпреки, че се стремим предлаганата информация в сайта да е коректна и актуална, не гарантираме че електронните страници не съдържат неточности и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните и че достъпът до тях е непрекъсваем. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД не носи отговорност за последствия, предизвикани от действия на посетители на портала, както и щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, които са произтекли от употреба или невъзможност за употреба на съдържащите се в него информационни материали. Правните разпоредби и други документи и информация, съдържащи се в този уебсайт, са само с информационна цел.

“АЕЦ Козлодуй ЕАД” може да свърже своя уебсайт към уебсайтове или страници на трети страни, за да предложи специална услуга или да предостави по-подробна информация по определена тема. Въпреки това, веднага щом напуснете нашия уебсайт, нашата декларация относно защитата на данните и сигурността на данните вече не е приложима.

Информираме Ви, че нашият уебсайта използва „бисквитки“,  за аналитични и статистически цели, за да улесни Вашето сърфиране. Ако продължите да използвате интернет страницата без да промените настройките на браузъра си за "бисквитки", Вие се съгласявате с използването на по-горе посочените "бисквитки" и приемате нашите условия. Като потребител можете да конфигурирате браузъра си да бъде предупреден на екрана за получаване на бисквитки и да предотвратите инсталирането на бисквитки на вашия твърд диск. За допълнителна информация, моля вижте нашата политика за използване на бисквитки.