Телефони за информация:

  • За Вашата сметка /всеки работен ден от 8 до 17 часа/ -  +359 973 7 59 60;
  • За услуги или сигнали при аварийна ситуация, 24 часа -  + 359 973 7 59 88, + 359 889 500 404.