Ако имате информация за корупция, нередности, в т.ч. измами и злоупотреби и/или конфликт на интереси, извършени от служител/и на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

– Е-mail за сигнали: [email protected]

– Телефон за сигнали: +359 973 76262;

– Кутии за сигнали, поставени на входовете на:
Административна сграда „Управление” в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
Сграда Управление Търговско;
Сграда УТЦ;
Сграда ИЛК, ЕП-2;
Сграда СТМ;
Административна сграда ЕП-2.

Сигналите, които са анонимни и тези, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години се считат за недопустими и не подлежат на разглеждане. За анонимни сигнали се считат тези, които не съдържат достатъчно данни за обратна връзка с подателя – име и адрес за обратна кореспонденция (телефон, електронна поща). Анонимен сигнал, съдържащ твърдения за корупция или корупционни прояви може да се разглежда в случай, че е подкрепен с достатъчно писмени доказателства.

Подай сигнал