Ива Николова

Председател на Съвета на директорите