Наско Михов

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор