Иван Андреев

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите