Доставка на радонометър за мониторинг на концентрация на радон във въздух на лаборатории за нискофонови измервания

Валидна от: 19.11.2018

Валидна до: 26.11.2018

Доставка на радонометър за мониторинг на концентрация на радон във въздух на лаборатории за нискофонови измервания