„Реалкализация на карбонизирал бетон и възстановяване на бетона от фундаментите на помпите на шахтови помпени станции ШПС 1 – ШПС 6”

Валидна от: 29.11.2018

Валидна до: 13.12.2018

„Реалкализация на карбонизирал бетон и възстановяване на бетона от фундаментите на помпите на шахтови помпени станции ШПС 1 – ШПС 6”

Образци на докумени

Информцонно съобщение относно оглед на обекта

Декларация за оглед

Прикачени файлове