Осигуряване на антикорозионна защита на стомано-решетъчна конструкция на мачти от клетъчната система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 01.02.2019

Валидна до: 18.02.2019

Осигуряване на антикорозионна защита на стомано-решетъчна конструкция на мачти от клетъчната система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Образци на документи