„Извършване на метрологични проверки на топломери, водомери и разходомери през 2019г.”

Валидна от: 04.02.2019

Валидна до: 21.02.2019

Извършване на метрологични проверки на топломери, водомери и разходомери през 2019г.

Образци на документи

Удължаване срока за оферти

Прикачени файлове