Доставка на апаратура за контрол на херметичност по метода на газови мехурчета във вакуумна камера

Валидна от: 12.03.2019

Валидна до: 15.03.2019

Доставка на апаратура за контрол на херметичност по метода на газови мехурчета във вакуумна камера