Доставка на 5 бр. сервизни станции за работа с цифрови защити

Валидна от: 22.10.2019

Валидна до: 30.10.2019

Доставка на 5 бр. сервизни станции за работа с цифрови защити
Удължаване срока за подаване на оферти