Доставка на транспортни приспособления и специфични възли

Валидна от: 30.07.2020

Валидна до: 21.08.2020

Доставка на транспортни приспособления и специфични възли

Информационно съобщение

Удължаване на срока за подаване на оферти

Уточнение по техническата спецификация

Прикачени файлове