Конкурс №45260 - Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, Подводящ канал на БПС-2,3, Аванкамера на БПС-2 и 3 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 18.08.2020

Валидна до: 11.09.2020

Прикачени файлове