“Ремонтни дейности за нуждите на Управление ДСД”, включващи следните подобекти: „Ремонтни дейности на настилки, облицовки и осигуряване на достъпна среда към Физиотерапия в СОК и „Ремонт на настилки около Общежитие 1, гр. Козлодуй”

Валидна от: 04.11.2020

Валидна до: 12.11.2020

Прикачени файлове