Конкурс № 45803- Изграждане на пожароизвестителна система в склад № 106 чрез използване ресурсите на съществуващата ПИС IQ8 ControlM в сградата на ОСК-1

Валидна от: 19.11.2020

Валидна до: 11.12.2020

Прикачени файлове