Доставка на специализирано комуникационно оборудване за надграждане и резервиране на IP високоговоряща система и локална система за ранно предупреждение и оповестяване (ЛСРПО)

Валидна от: 07.12.2020

Валидна до: 12.01.2021

Прикачени файлове