Проектиране на тема Изграждане на помещения с прилежащи комуникации за лица, изчакващи за допускане до зоната с контролиран достъп (ЗКД) на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, на КПП "Валя", КПП "Обзорно място" и КПП "Запад"

Валидна от: 08.04.2022

Валидна до: 04.05.2022

Прикачени файлове