Проектиране на тема: Устройства за компенсация на реактивна мощност на кабелни изводи Ср.НН: ЦУА301 и ЦУА302 от Подстанция Козлодуй за нов Център за управление на авариите

Валидна от: 20.05.2022

Валидна до: 31.05.2022

Прикачени файлове