Доставка на оборудване към локалната система за ранно предупреждение и оповестяване (ЛСРПО) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, производство на Barix AG

Валидна от: 03.05.2023

Валидна до: 11.05.2023

Прикачени файлове