Доставка на устройства за разширение на покритието на защитните стени (Palo Alto) в обекти извън площадката на АЕЦ Козлодуй

Валидна от: 04.09.2023

Валидна до: 18.09.2023

Прикачени файлове