Доставка на резервни части и консумативи за обезпечаване на текущи ремонтни дейности и поддържане в работоспособност на системите за комуникация

Валидна от: 12.10.2023

Валидна до: 02.11.2023

Прикачени файлове