ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2016

По повод разпространена в публичното пространство информация, свързана със състава на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй”, атомната електроцентрала предоставя следните данни: 

На 25.09.2014 г. в Търговския регистър е вписан настоящият Съвет на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. От тази дата ръководният екип на АЕЦ е в следния състав:

- Жаклен Коен, председател на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

- Димитър Ангелов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

- Иван Йончев, член на Съвета на директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД