ИЗГОТВЕНА Е ОБОСНОВКАТА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ШЕСТИ БЛОК

25.07.2018

На 25 юли 2018 г. с официално връчване на изготвените документи бе отбелязан финалът на дейностите по изготвяне на обосновка на възможността за продължаване на срока на експлоатация на шести блок на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години.

Протоколът за предаване на заключителните отчетни документи бе подписан в сградата на Министерството на енергетиката в София от изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” Иван Андреев и от генералния директор на АО “Русатом Сервис” Евгений Салков от страна на международния консорциум, изпълнил дейностите по договора за изготвяне на обосновката.

В срещата участваха Теменужка Петкова – министър на енергетиката на Република България, Кирил Комаров – първи заместник генерален директор и директор за развитие и международен бизнес на руската държавна корпорация “Росатом“, Лъчезар Костов – председател на Агенцията за ядрено регулиране, Петьо Иванов – изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, Жаклен Коен – председател на Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй”, депутати от българския парламент, кметът на град Козлодуй Маринела Николова, представители на консорциума, ръководители и експерти от атомната централа.

По време на срещата министър Петкова подчерта, че проектът за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” e един от основните приоритети на правителството в сектор “Енергетика”, и отбеляза, че атомната централа осигурява 33% от националното електропроизводство и е гарант за енергийната сигурност на страната.

В процеса на изготвяне на обосновката на продължаването на срока на експлоатация на шести блок са извършени необходимите анализи на безопасността, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на съоръженията, свързани с безопасната и надеждна работа на блока. Обследвано е оборудването по реакторната установка, реактор, компенсатор на обема, парогенератори, главни циркулационни кръгове, помпи, арматура, тръбопроводи, дизелгенератори, строителни конструкции на редица обекти, сградата на реакторно отделение и много др.

Благодарение на добрата организация всички дейности са изпълнени в срок и съгласно изискванията на нормативните документи в страната.

Резултатите от направените анализи и разчети сочат, че конструкциите, системите и компонентите на блока се намират в добро експлоатационно състояние и могат безопасно да работят до 2051 г. На базата на получените заключения през септември 2018 г. предстои АЕЦ “Козлодуй” да предаде в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) пакета с необходимите документи за кандидатстване за лицензия за експлоатация на шести блок за нов 10-годишен период. Проектът за продължаване на експлоатационния ресурс на другия 1000-мегаватов блок – пети, бе финализиран успешно и на 3 ноември 2017 г. блокът получи от АЯР лицензия за следващите 10 години. Всички дейности и на двата блока са финансирани със собствени средства на атомната централа.