АЕЦ “Козлодуй” изпълнява европейските изисквания за диверсификация на доставките на ядрено гориво

28.02.2019

Европейската стратегия за енергийна сигурност от 2014 г. изисква цялостно диверсифицирано портфолио на доставките на ядрени материали и услуги в ядрено-горивния цикъл за всички оператори на ядрени централи в Европейския съюз. Във връзка с предстоящото изтичане на договора за доставка на свежо ядрено гориво за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” със сегашния доставчик, компанията АО “ТВЕЛ”, и в съответствие с политиката на ЕВРАТОМ Агенцията по доставките (ESA) за осигуряване на възможност за диверсификация на доставките на ядрено гориво, АЕЦ “Козлодуй” възложи на компанията Westinghouse Electric Sweden AB да разработи Технико-икономическа обосновка за лицензиране и внедряване на усъвършенстван тип ядрено гориво на 5 и 6 блок при работа на топлинна мощност 3120 MW. Към момента ядрено гориво за блоковете с реактори ВВЕР-1000 в атомните централи в Европа се доставя от две компании – АО “ТВЕЛ” и Уестингхаус.
Съгласно изискванията на българското законодателство, за да бъде получено разрешение за въвеждане в експлоатация на нов тип горивни касети, трябва да бъде изготвена детайлна и задълбочена оценка на безопасността. Това е процес, който се състои от няколко етапа. Сключеният с компанията Уестингхаус договор обхваща изпълнение само на първия етап от процеса – разработване на Технико-икономическа обосновка за доказване на възможността за съвместна експлоатация на новото ядрено гориво заедно с използваното към момента в АЕЦ “Козлодуй”. Следващ етап от процеса на подготовка за лицензиране е разработване на анализи на безопасността – неутронно-физични, термомеханични, термохидравлични и радиологични анализи при съвместната експлоатация на двата типа ядрено гориво. Отчетите с анализи на безопасността се представят в Агенцията за ядрено регулиране за оценка и издаване на разрешение.
С участието на различни производители в процедурата за доставка на свежо ядрено гориво за 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” ще се постигне съответствие с европейските изисквания за гарантиране на сигурността на доставките.