Екоотличие за АЕЦ “Козлодуй”

10.06.2019

Атомната централа бе обявена за една от най-зелените компании на България за 2019 г. в рамките на едноименния конкурс, организиран за девети път от b2b Media. На АЕЦ “Козлодуй” бе присъдена трета награда в категорията “Зелена инициатива” за екологичната й роля и последователна политика по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с цел защита и съхранение на екосистемите и здравето на хората. 

Призовете за отговорните в екологичен план бизнес организации, разпределени в 14 основни и 12 допълнителни категории, бяха връчени по време на официална церемония на 7 юни 2019 г. Галя Николова – ръководител на управление “Качество” в АЕЦ, получи престижното отличие в присъствието на десетки специалисти от бизнеса, експерти от професионални и неправителствени организации, представители на законодателната и местната власт.

Наградата на атомната централа е поредно признание за систематичните усилия на Дружеството да работи така, че светът да бъде по-безопасен и по-чист. В екологичната политика на АЕЦ, наред с разработените програми и мероприятия, приоритет е и популяризирането на екоидеите сред работещите. С тази цел периодично се организират зелени инициативи, насочени към включването на ядрените енергетици в общи дейности с акцент съхраняване на природата. През изминалата 2018 година бяха организирани прояви по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, и Деня на река Дунав – 29 юни. В отбелязването на екологичните празници взеха участие над 700 служители от АЕЦ “Козлодуй”, както и представители на Басейнова дирекция “Дунавски район” – гр. Плевен, Община Козлодуй, ученици, много гости и приятели.