АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ПРИКЛЮЧИ С ПЕЧАЛБА И ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 Г.

05.08.2019

АЕЦ “Козлодуй” приключи първото полугодие на 2019 г. с печалба в размер на 161 млн. лв. след данъчно облагане. Реализирани са приходи на стойност 637 млн. лв., от които 629 млн. лв. са формирани от продажба на електроенергия.
Произведената електроенергия е с 4,3% повече от планираната. Подобрените резултати от производствената дейност са вследствие на оптималната работа на 5 и 6 блок и допълнителното производство от работата на 6 блок на 104%. Използваемостта на инсталираните мощности е над 91% – резултат, който показва високо ниво на безопасност, ефективност и надеждност на ядрените блокове.
През шестте месеца на годината са внесени 238 млн. лв. в държавния и общинския бюджет, като 67 млн. лв. от тях са за вноски във фондове “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и “Радиоактивни отпадъци”, 32 млн. лв. – вноски във фонд “Сигурност на електроенергийната система”, 112 млн. лв. са за данъци и такси и 27 млн. лв. са внесени в социални и здравноосигурителни фондове.
Финансовото състояние на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е стабилно и показва възможностите на дружеството за устойчиво производство на електрическа енергия с добра икономическа ефективност.