Намаляване на мощността на реактора на 5 енергоблок

10.04.2008

Днес, 10 април 2008 г., около 09.00 ч, в кондензатора на турбината на 5 блок, който се намира в машинна зала (конвенционалната част на блока), бе констатирано отклонение на показателите на водохимичния режим (изискванията за чистотата на водата към турбината). В съответствие с технологичните изисквания, в 09.15 ч. започна намаляване на мощността на реактора на 5 енергоблок, за извършване на дейности по установяване и отстраняване на евентуални пропуски на охлаждаща техническа вода от р. Дунав към кондензатора.

Към 11.45 ч., когато блокът бе разтоварен до 55 % от капацитета му, водохимичният режим на водата бе нормализиран и понижаването на мощността бе прекратено.
За необходимостта от намаляването на мощността на 5 блок незабавно са уведомени Централно диспечерско управление (ЦДУ) и Агенцията за ядрено регулиране.
Случаят няма отношение към систе­мите за безопасност на реактора на 5 енергоблок. Няма промени в радиационната обстановка на площадката и в района на АЕЦ “Козлодуй”.
Продължават подготвителните дейности за плавно повишаване на мощността на пети блок, което ще се осъществи в рамките на деня.
Шести блок работи със 100 % натоварване на мощността.