АЕЦ “Козлодуй” отчете 106,51% изпълнение на плана за първото тримесечие

07.04.2008

За първите три месеца на 2008 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД произведе общо 4 510 564 MWh електрическа енергия. Това е с 6,51% повече от планираните за периода 4 235 020 MWh. Повече от планираното е и доставеното количество за електроенергийната система на страната – 4 248 483 MWh, при планирани 3 983 392 MWh.

За покриване на квотата за регулирания пазар, определена с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, до края на първо тримесечие АЕЦ осигури 2 951 746 MWh.
Благодарение на това, че през целия период не бяха допуснати нарушения в установения режим на работа и отклонения в технологичния регламент, 1000-мегаватовите 5 и 6 блок работиха с пълна мощност и в съответствие с графика на Централно диспечерско управление (ЦДУ) – София.

Днес, 7 април 2008 г., блоковете продължават да работят с натоварване 100%, съгласно графика на ЦДУ.